Privacyverklaring

Watersportfotografie Monique Cornelisis verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:Monique Cornelis is de Functionaris Gegevensbescherming van Watersportfotografie Monique Cornelis. Bereikbaar via monique@watersportfotografie.nl

Watersportfotografie Monique Cornelis is een onderdeel van MCBS.nl

Persoonsgegevens worden verwerkt
Watersportfotografie Monique Cornelis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Watersportfotografie.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via monique@watersportfotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Watersportfotografie Monique Cornelis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met u op te nemen na het invullen van een contactformulier, via telefoon of emailadres. 
  • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Watersportfotografie Monique Cornelis verwerkt ook persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Watersportfotografie Monique Cornelis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Watersportfotografie Monique Cornelis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is om de uitvoering van mijn overeenkomst met u te voldoen of aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Watersportfotografie Monique Cornelis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Watersportfotografie Monique Cornelis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik te ontvangen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar monique@watersportfotografie.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Watersportfotografie Monique Cornelis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via monique@watersportfotografie.nl